Regulamin Hostingu MiniServ.pl

DEFINICJE

Usługodawca: CLIMREM Katarzyna Skuza-Hołuj NIP: 5841676810, Adres: Zakrzew 30A, Miasto: 96-513 Nowa Sucha, Telefon: (+48) 509960353, Email: [email protected]

Usługobiorca - Użytkownik korzystający z serwisu. Będący osobą fizyczną.

Serwis - Strona internetowa miniserv.pl należąca do usługodawcy.

Hosting - Udostępnienie zasobów przez usługodawcę na określonych zasadach o określonych parametrach zawartych podczas zamówienia przez usługobiorcę.

DDOS - Atak na system komputerowy lub usługę sieciową polegającą na zalewaniu sieci komputerowej.

Serwer/Serwery - Komputery umożliwiające dostarczanie usług przez usługodawcę.

Transfer - Ilość danych jakie mogą zostać wykorzystane do wysyłania i pobierania łącza sieciowego dostępnego na serwerze.

Kopia zapasowa- Kopia danych jaką samodzielnie może wykonać usługobiorca.

Cennik - cennik usług dostępny na stronie serwisu.

Panel usługobiorcy - jest to elektroniczne konto w serwisie umożliwiające dostęp usługobiorcy do korzystania z hostingu. Panel jest częścią serwisu internetowego miniserv.pl

Prawo autorskie – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Warunki korzystania z serwisu

1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z serwisu tylko i wyłącznie do celów jakich został stworzony w sposób zgodny z regulaminem serwisu, prawem oraz mając na uwadzę dobre obyczaje takie jak: poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych, praw autorskich czy własności intelektualnych.

2. Niezbędne wymagania techniczne do korzystania z serwisu jak i hostingu są między innymi urządzenia elektroniczne: komputer, laptop, smartfon z dostępem do internetu oraz posiadające przeglądarkę internetową.

3. Usługobiorca aby w pełni móc korzystać z serwisu musi dokonać rejestracji w serwisie. Podczas rejestracji usługobiorca zobowiązany jest do podania danych zgodnie ze stanem faktycznym.

4. Rejestracji konta w serwisie może dokonać tylko osoba prywatna która ukończyła minimum 13 rok życia lub posiada zgodę opiekuna prawnego/rodzica.

5. Usługobiorca nie może posiadać więcej niż jednego konta w serwisie.

6. Usługobiorca zobowiązany do aktualizacji danych tak aby były one zawsze zgodne ze stanem faktycznym.

7. Usługobiorca zobowiązany jest również do korzystania z konta w serwisie tylko i wyłącznie przez siebie. Zabronione jest udostępnianie danych do swojego konta osobom trzecim.

8. Usługodawca ma prawo do zgłoszenia chęci usunięcia konta w serwisie.

9. Dostawcą płatności internetowych jest usługa PayPal oraz CashBill.

10. Hosting MiniServ.pl informuje wszystkich użytkowników, że czas na odstąpienie od zakupionej usługi wynosi 24 godziny, po przekroczeniu tego czasu, nie będzie możliwy jakikolwiek zwrot pieniędzy.

11. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta oraz serwerów do działania na szkodę innych użytkowników MiniServ.pl jak i samego hostingu.

12. Zabronione jest celowe obciążanie serwerów!

13. Usługodawca ma prawo do tymczasowego lub nawet permamentnego zablokowania serwera jeżeli nie spełnia wytycznych regulaminu serwisu.

14. Usługobiorca, dając dostęp administracji do serwera przez zakładkę dostępną w panelu, zezwala na ingerowanie w zakupiony serwer do czasu odmówienia owego uprawnienia.

15. Usługobiorca ma obowiązek korzystania z serwera i jego funkcji zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zmiany w Regulaminie

1. Hosting może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach MiniServ.pl.

2. Użytkownik zgadza się na zmiany w regulaminie jeżeli 3 dni od jego zmiany nie odstąpi od umowy z serwisem, poprzez usunięcie konta, lub po jego zmianie skorzysta z jakiejś usługi oferowanej przez serwis MiniServ.

3. Drobne literówki zawarte w regulaminie nie upoważniają użytkownika do nieprzestrzegania go.

4. Rejestracja na portalu jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.

5. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkownika z przestrzegania go.

Ochrona Prywatności

1. MiniServ.pl w pełni respektuje prawo do prywatności, w tym ochrony Danych Osobowych Użytkowników. Celem MiniServ.pl jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności użytkowników i związane z nią przetwarzanie Danych Osobowych.

2. MiniServ.pl zapewnia, że będzie dokładać staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom, w tym Danym Osobowym, tak, aby uczynić korzystanie z Serwisu bezpiecznym dla użytkowników. Hosting zwraca uwagę, że każdy użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy informacji związanych z dostępem do serwisu (w szczególności odpowiednich haseł), a jakiekolwiek upublicznianie Danych Osobowych w sieci Internetowej odbywa się na jego wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie jego Danych Osobowych w sposób niepożądany przez użytkownika.

3. Wszystkie dane osobowe, które zostały podane przez użytkowników, są szyfrowane i nie są one dostępne dla pracowników MiniServ.pl.